ПРЕПОРЪКИ ЗА ВАКСИНИРАНЕ СРЕЩУ COVID-19 НА ЛИЦА С ПРИДРУЖАВАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ПРЕПОРЪКИ ЗА ВАКСИНИРАНЕ СРЕЩУ  COVID-19 НА ЛИЦА С ПРИДРУЖАВАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

С цел опазване на личното и на общественото здраве от безпрецедентната по своя характер пандемия от COVID-19 на територията на страната, а и в целия свят се прилагат ваксини срещу новия коронавирус. 

              Като приоритетна група от населението за ваксиниране са определени и лицата с хронични заболявания, при които рискът от тежко протичане на заболяването, хоспитализация и смърт се определя като много висок. 

              Съгласно Кратката характеристика на продукта на разрешените за употреба ваксини срещу COVID-19 обаче наличната информация относно показания и противопоказания при различни рискови категории пациенти е недостатъчна и затруднява лекарите, прилагащи ваксини в тяхната правилна преценка за полза/риск. В тази връзка, изготвянето на препоръки за ваксиниране от експертни съвети, професионални дружества и организации в областта на медицината са особенно полезни и ще подпомогнат съществено вземането на решения при масово ваксиниране на лица от рисковите групи от населението.

 Актуална информация относно прилаганите в страната ваксини срещу COVID-19 е налична и в модула за ваксини срещу COVID-19 в Единния информационен портал, достъпен на https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications.

              БЛС публикува за сведение и ползване от лекарите в страната, изготвени от Експертните съвети към министъра на здравеопазването препоръки за ваксиниране срещу COVID-19.

Източник: Министерство на здравеопазването на Република България Министерство на здравеопазването на Република България

Препоръки за ваксиниране срещу COVID-19 на лица с придружаващи заболявания, автоимунни заболявания, имунокомпрометирани пациенти и другиSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)