Пресконференцията от 12.05 през погледа на медиите

Пресконференцията от 12.05 през погледа на медиите

ЦЯЛАТА ПРЕСА ОТРАЗИ РЕАКЦИЯТА НА БЛС СРЕЩУ СЪЗДАВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ МЗ

Вчерашната пресконференция, която дадоха двата съсловни съюза – БЛС и БЗС, днес (13.05) е отразена от цялата преса. Пред журналисти беше представена позицията на БЛС, изразена от председателя д-р Божидар Нанев и зам.председателя д-р Цветан Райчинов.От страна на БЗС участваха д-р Николай Шарков, председател и д-р Светослав Гачев, зам.председател.

Както в. Труд коректно е написал, „...създаването на Медицински инспекторат противоречи на няколко закона, и дублира функциите на здравната каса и на регионалните центрове по здравеопазване, които също осъществяват контрол. Най-страшното е, че за една и съща грешка, лекарите или болниците ще може да бъдат наказвани по 2 пъти. Това го няма дори в Наказателния кодекс – заяви д-р Нанев.При наличие на дирекция „Специализиран медицински надзор” в МЗ с правомощия не по-малки от тези, които се предвиждат за бъдещия инспекторат, специално върху надзора и качеството на медицинската дейност, защо е необходимо да има дублираща структура? Основният мотив на депутатите от комисията по здравеопазване беше, че понеже дирекцията не работи, ще трябва да се създаде друго звено..”.- допълни д-р Нанев. „Ние не сме против контрола, но нека той бъде независим. Нека инспекторатът бъде подчинен на президента или на парламента, но не и на здравния министър, който е политическа фигура", цитира Труд д-р Цветан Райчинов.

Всички вестници са избрали атрактивни заглавия, в зависимост от политиката на изданията, като повечето използват символичното сравнение на медициниски инспекторат с медицинска полиция. Готвели политически контрол над лекарите , пише в. Труд. Създава се медицинска полиция /Дневник/, Лекари : Не щем медицинска полиция /Стандарт/, Лекари и зъболекари срещу здравната полиция / Монитор/, Лекарите против медицинска полиция / Телеграф/.Дори вестникът на управляващите Дума избира почти същото заглавие – Доктори и зъболекари против медицинска полиция. В. Класа като профилиран политически вестник допълва заглавието Създава се поличитеска медицинска полиция.

Всички издания обаче наблягат на основния въпрос за многоетажния контрол- "Лечебните заведения са регистрирани по Търговския закон, след това се акредитират от министерството, проверяват се от здравноосигурителната каса, районните центрове по здравеопазване, регионалните центрове за контрол на общественото здраве и от съсловните организации на лекарите и зъболекарите. Защо е нужно още едно звено?", попитаха медиците – пише в.Дневник. В. Сега е избрал друг акцент от изложението на проблема –„Според съсловната организация инспекторатът се създава за малките болници, предимно общински, и ще изпълнява политически поръчки, като например закриване на болница в града на неудобен кмет.” Вестникът на кратката форма „Новинар” пък обобщава проблема в няколко изречения. Под заглавие Лекари и стоматолози въстанаха срещу медицинския инспекторат, в информацията се казва :

„Съсловните организации на лекарите и стоматолозите у нас се обявиха срещу създаването на медицински инспекторат към здравното министерство. Според промените в закона за здравето, приети от депутатите на първо четене, инспекторатът ще може да наказва медиците и болниците за нарушения, свързани с дейността им. Това обаче според тях е излишно дублиране на функциите, защото в момента здравната каса контролира работата на лекарите и налага глоби при нарушения.”

В някои от изданията е публикувана и реакцията на здравния министър д-р Евгений Желев, която като че ли слага край на спора дали да има или да няма инспекторат – « Здравният министър Евгений Желев заяви, че медицинският инспекторат е необходим, за да се засили контролът в здравеопазването. Според него той не дублира функциите на здравната каса, защото ще прави самостоятелни проверки. Ясно е, че не всички искат да бъдат контролирани, затова има такива настроения, каза министърът. /Дневник/.

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)