ПРИЗНАВАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМНИ СТАЖОВЕ В МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ

ПРИЗНАВАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМНИ СТАЖОВЕ В МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ

Продължава Кампанията на БЛС за координиране набирането на доброволци, студенти по медицина, които да подпомогнат дейността на изпадналите в нужда лечебни заведения в страната.

Медицинските университети в страната също се отзовават на призива да се направи всичко въможно да се елиминират административните пречки пред това студентите да доброволстват.

Конкретните изисквания за признаване на преддипломни стажове ще бъдат публикувани на сайта на БЛС по реда на тяхното постъпване.

ПРИЗНАВАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМНИ СТАЖОВЕ В МУ-ПЛОВДИВ

  • Призив към студентите на МУ-Пловдив ТУК
  • Критерии за признаване на преддипломен стаж МФ на МУ-Пловдив ТУК
  • Критерии за признаване на преддипломен стаж ФОЗ на МУ-ПловдивТУК

__Всички актуални обяви, публикувани в jobs.bg, по които доброволците, студенти по медицина, имат възможност да кандидатсват, могат да бъдат да намерени и на сайта на БЛС. A бърз достъп до всички тях е осигурен чрез банера “ОБЯВИ-ДОБРОВОЛЦИ- COVID -19”.__

Припомняме, че кандидатурите по отделните обяви ще се получават директно на предоставения от болницата електронен адрес. Всяко лечебно заведение от своя страна само ще осъществява подбора и връзката с одобрените на кандидати.SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)