ПРОФ. МИЛЕНА СТАНЕВА  ПРЕДСТАВИ БЛС НА ГОДИШНИЯ СИМПОЗИУМ НА ЛЕКАРСКИТЕ КАМАРИ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

ПРОФ. МИЛЕНА СТАНЕВА  ПРЕДСТАВИ БЛС НА ГОДИШНИЯ СИМПОЗИУМ НА ЛЕКАРСКИТЕ КАМАРИ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

Между 7-ми и 9-ти септември 2023 г., се проведе Симпозиум на Лекарските камари от Централна и Източна Европа (ZEVA) в Дюселдорф, Германия, като домакини бяха Камарата Северен Рейн от Германия. 

Събитието събра делегации от различни страни. Професор Милена Станева, представи доклад от името  Българския лекарски съюз. Вниманието беше насочено върху няколко теми, включително образованието в новооснованите медицински университети, съпътстващата и алтернативна медицина и предизвикателствата пред новите медицински професии. Събитието даде възможност за обмен на опит и идеи с колегите от различни държави.  Припомняме, че  БЛС беше домакин на годишния Симпозиум на Лекарските камари от Централна и Източна Европа,през 2016-та година.
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)