ПРОФ. МИЛЕНА СТАНЕВА УЧАСТВА В ПЪРВАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ НА УЕМС

ПРОФ. МИЛЕНА СТАНЕВА УЧАСТВА В ПЪРВАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ НА УЕМС

Проф. Милена Станева участва в първата конференция за европейските изисквания за обучение на медицинските специалисти и редовния съвет на УЕМС, провели се  в края на април 2023 г. По време на форума бяха приети и Европейските изисквания за обучение (European training requirements) за четири специалности. Това са:  Гастроентерология и Хепатология, Медицинска онкология, Физикална и рехабилитационна медицина и Урология. Документите могат да бъдат намерени тук- Main UEMS - Adopted Documents

Представител в Европейския съюз на медицинските специалисти (UEMS) от страна на БЛС е проф. Милена Станева - член на УС на Съсловната организация.

Европейският съюз на медицинските специалисти е най-старата медицинска организация в Европа, създадена през 1958 година. В структурата на съюза са включени 43 специализирани секции и мулти-дисциплинарни групи, в които участват 22 представители на БЛС в 17 секции (Алергология, Кардиологогия, Спешна медицина, Гинекология, Клинична лаборатория, Медицинска микробиология, Неврология, Нуклеарна медицина, Офталмология, УНГ, Физикална и рехабилитационна медицина, Пластична хирургия, Радиология, Гръдна хирургия, Съдова хирургия и Неврорадиология). 

 Основна цел на УЕМС е да подобри грижата и лечението на пациентите чрез хармонизирането на моделите за обучение на бъдещите медицински специалисти на базата на най-високите стандарти в клиничната практика.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)