ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НА ВАКСИНАТА НА „ДЖОНСЪН & ДЖОНСЪН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НА ВАКСИНАТА НА „ДЖОНСЪН & ДЖОНСЪН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Писмо на д-р Боряна Илиева, Медицински директор на „Джонсън & Джонсън България“ ЕООД относно противопоказания на ваксината: имунна тромбоцитопения (ITP) и венозна тромбоемболия (VTE). 

Съобщението е съгласувано с Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) и има за цел да информира медицинските специалисти за много редки нежелани реакции, за които се счита, че са свързани с приложението на ваксините.

С писмото може да се запознате тукSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)