ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНА СРЕЩА МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЗОК И БЛС

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНА СРЕЩА МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЗОК И БЛС

СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРОТОКОЛА И ОБСЪДЕНИТЕ ТЕМИ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА НЗОК, БЛС И ЛЕКАРИ - СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУКSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)