ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНА СЪВМЕСТНА СРЕЩА МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА НЗОК, БЛС И СПЕЦИАЛНОСТ – АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ - АНЕКС НРД 2020-2022

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНА СЪВМЕСТНА СРЕЩА МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА НЗОК, БЛС И СПЕЦИАЛНОСТ – АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ  - АНЕКС НРД 2020-2022

СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРОТОКОЛА И ОБСЪДЕНИТЕ ТЕМИ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА НЗОК, БЛС И СПЕЦИАЛНОСТ - АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУКSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)