ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА РАБОТНА ГРУПА В МЗ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАРЕДБА 40

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА РАБОТНА ГРУПА В МЗ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАРЕДБА 40

Протоколът от първото заседание на работна група в МЗ за изменение и допълнение на Наредба 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета, вижте тук:
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)