РЕШЕНИЕ № 51 ОТ 05.02.2021 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНИ СЪБРАНИЯ НА РЛК И ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН СЪБОР

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)