РК НА БЛС - СТАРА ЗАГОРА ПОДКРЕПИ КОЛЕГИТЕ СИ ОТ СОФИЯ И ПОИСКА ОСТАВКАТА НА ПРОФ. ПЕТКО САЛЧЕВ

РК НА БЛС - СТАРА ЗАГОРА ПОДКРЕПИ КОЛЕГИТЕ СИ ОТ СОФИЯ И ПОИСКА ОСТАВКАТА НА ПРОФ. ПЕТКО САЛЧЕВ

Старозагорската лекарска колегия подкрепи позицията и искането на Столичната колегия на БЛС за оставка на Управителя на НЗОК проф. д-р Петко Салчев. Сред мотивите си те изтъкват създадения хаос с въвеждането на „Електронната история на пациента" и системното забавяне и неизплащане на дължимите финанасови средства за извършена лечебна дейност на лечебните заведения. Лекарите от РЛК на БЛС Стара Загора смятат, че уважението към лекарското съсловие е задължение на цялото общество, но най-голяма отговорност за него носят институциите в лицето на НЗОК и МЗ.

ПОЗИЦИЯ РК НА БЛС - СТАРА ЗАГОРАSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)