РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА COVID-19 В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ - СРЗИ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА COVID-19 В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ - СРЗИ

РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА COVID-19 В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ - СРЗИ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)