РЛК В.ТЪРНОВО С ОСТРА ДЕКЛАРАЦИЯ СРЕЩУ ОПИТИТЕ ЗА ВНУШЕНИЯ И МАНИПУЛИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ

РЛК В.ТЪРНОВО С ОСТРА ДЕКЛАРАЦИЯ СРЕЩУ ОПИТИТЕ ЗА ВНУШЕНИЯ И МАНИПУЛИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)