СЪБОРЪТ НА БЛС ДАДЕ МАНДАТ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА АНЕКС КЪМ НРД 2023-2025

СЪБОРЪТ НА БЛС ДАДЕ МАНДАТ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА АНЕКС КЪМ НРД 2023-2025

Със 197  гласа „за”,  2  „против“ и 3  „въздържал се“ делегатите на 76-ия извънреден Събор на Български лекарски съюз приеха и утвърдиха параметрите и условията, при които БЛС да подпише предстоящия Анекс към НРД за Медицински дейности 2023-2025 г.

Председателят на БЛС д-р Иван Маджаров отбеляза, че с Анекса се въвеждат промени, които от една страна трябва да отговорят на очакванията на обществото за разрешаването на различни социални проблеми, а от друга да подкрепят иновациите и да са от полза и за пациентите и лекарите.

“Една от важните промени за пациентите е предвиденият улеснен достъп до изследвания и диагностика”, каза още д-р Маджаров и припомни, че усилията са насочени към улесняване достъпа до еднодневни процедури в болници и диагностично-консултативни центрове, без да се налага хоспитализация на пациента. За ядрено-магнитен резонанс вече няма се налага да чака с месеци, предвиждат заложените промени, а изследването ще се назначава от специалистите в СИМП, както е и сега.

И още: за първи път се въвежда „минимален“ и „максимален“ болничен престой в отговор на очакванията на обществото за лечението на инсулт. Вече пациентите с тежък инсулт няма да бъдат изписвани след 4-тия ден. За целта е предвидена възможност за престой до 10 дни.

Проектът предвижда и значителен ръст на цените за детско и майчино здравеопазване. Продължава политиката с всяка следваща година за увеличаване на финансирането на интензивните грижи.  

В подкрепа на иновациите в медицината за първи път се предлага отделен ред извън общия бюджет за роботизирана хирургия.

Лечението и проследяването на онкологично болни пациенти по клиничните пътеки и процедури ще бъде без ограничения и се включва към дейностите, за които се определят индикативни стойности (като  раждане и хемодиализа), заплащани от ЦУ на НЗОК. Освен това палиативните грижи за пациентите с онкологични заболявания стават 30 дни.

76-ият извънреден Събор на Български лекарски съюз прие още годишния финансов отчет на БЛС за миналата година и бюджета на Съсловната организация за 2024 година. Делегатите гласуваха с електронни устройства, което се случва за пореден път на Събор на БЛС.я




Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)