„СБР-НК“ ЕАД, ФИЛИАЛ ПАВЕЛ БАНЯ, ТЪРСИ ЛЕКАР И СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО “ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА”

„СБР-НК“ ЕАД, ФИЛИАЛ ПАВЕЛ БАНЯ, ТЪРСИ ЛЕКАР И СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО “ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА”

„СБР-НК“ ЕАД, филиал Павел баня, търси да назначи Лекар със специалност "Физикална и рехабилитационна медицина" и лекар специализант "Физикална и рехабилитационна медицина"

Изисквания към кандидатите за позицията Лекар със специалност "Физикална и рехабилитационна медицина":

 • Завършено медицинско образование – Специалност "Физикална и рехабилитационна медицина";
 • Членство в БЛС;
 • Умения за работа в екип;
 • Професионален опит – ще се счита за предимство;
 • Сериозен и отговорен човек;
 • Експедитивност, коректност и умение за работа в екип;
 • Няма възрастови ограничения за кандидатстване. 

„СБР-НК“ ЕАД, филиал Павел баня, предлага:

 • Дългосрочен ангажимент на пълно работно време - 8 часа;
 • Работно време - по график;
 • Заплащане в размер на 2200 лв;
 • Коректен работодател;
 • Добри условия на труд;
 • Трудов договор със "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Павел баня;
 • 100% заплащане на транспортните разходи от мястото на живеене до мястото на работа - филиал Павел баня;
 • Платен годишен отпуск - 36 работни дни;

Изисквания към кандидатите за позицията  лекар специализант "Физикална и рехабилитационна медицина":

 • Завършено медицинско образование – магистър;
 • Членство в БЛС;
 • Умения за работа в екип;
 • Професионален опит – ще се счита за предимство;
 • Сериозен и отговорен човек;
 • Експедитивност, коректност и умение за работа в екип;

„СБР-НК“ ЕАД, филиал Павел баня, предлага:

 • Дългосрочен ангажимент на пълно работно време - 8 часа;
 • Работно време - по график;
 • Заплащане в размер на 1950 лв;
 • Коректен работодател;
 • Добри условия на труд;
 • Трудов договор със "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Павел баня;
 • 100% заплащане на транспортните разходи от мястото на живеене до мястото на работа - филиал Павел баня;
 • Платен годишен отпуск - 36 работни дни;

За да кандидатствате за някоя от горепосочените позиции, моля на pavelbania@rehabilitation.bg изпратете:

 • Професионална автобиография - CV;
 • Телефон и имейл за обратна връзка;

  Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)