СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТИПЕНДИАНТИ

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТИПЕНДИАНТИ

№ Име, презиме, фамилия

1 МАЯ МИХАЙЛОВА КОЛЕВА

2 МАРТИН АБУ ШАХИД

3 ВЕНЦИСЛАВ БОЖИДАРОВ ГРИГОРОВ

4 ЕКАТЕРИНА КРАСИМИРОВА КУРТЕВА

5 ВАНЯ ИВАНОВА МИТОВА

6 ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА

7 РАДИСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ НАКОВ

8 ЙОАНА МЛАДЕНОВА ТОДОРОВА

9 ЦВЕТОСЛАВ АНТОНОВ ГЕОРГИЕВ

10 ИВАН КАЛИНОВ ИНКОВ

11 ЕМИЛ ТИХОМИРОВ ЕНЧЕВ

12 РАДИНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА

13 АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ СИРАКОВ

14 ПАУЛИНА ТРИФОНОВА ВЛАДОВА

15 АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ КОПЧЕВ

16 ТАТЯНА ЖИВКОВА ЧАКАЛОВА

17 ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ПЕНЧЕВ

18 ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ПАУНОВ

19 ЙОАНА ВЛАДИМИРОВА ПОЖАРАШКА

20 АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА ЧЕРВЕНИВАНОВА

21 ВАСЯ МИЛКОВА ВУТОВА

22 ВЕНЦИСЛАВ ДОМЧЕВ ДИМОВ

23 ЦВЕТОМИЛА ДЕМИРОВА КОЛЕВА

24 НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ГЕШЕВ

25 ОГНЯН ХРИСТОВ ГЪЦЕВ

26 ДОЛИНА ГЕНЧЕВА ГЕНЧЕВА

27 ГЕРГАНА ЕМИЛОВА СТОИЛОВА

28 СИЛВИЯ АНГЕЛОВА КРУМОВА

29 СТЕЛА КОСТОВА ДИМИТРОВА

30 ЕВЕЛИНА ЙОРДАНОВА АРНАУТСКА

31 ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ПОПОВSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)