СРЕЩАТА В МЗ ЗА ПРОМЯНА В НАРЕДБА № 40 СЕ ОТЛАГА

СРЕЩАТА В МЗ ЗА ПРОМЯНА В НАРЕДБА № 40 СЕ ОТЛАГА

Предвидената за днес среща в МЗ, на която трябваше да се разглеждат клиничните пътеки по НРД 2012, беше отменена. Със свое писмо министерството отлага датата за 10 октомври. Всички искания на БЛС за промени в клиничните пътеки, постъпили от дружествата по различните специалности, от експертните групи и от РЛК на БЛС, ще бъдат представени за обсъждане. Готови са повечето от предложенията, включително и по хирургия и акушерство и гинекология. След срещата ще бъде предоставена необходимата информация до всички колегии.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)