СТАНОВИЩЕ НА БЛС ПО ПРОЕКТИ НА НЗОК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НРД ЗА МД 2020-2022 Г И МЕТОДИКАТА ЗА РАБОТА В НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ОТ 16.11.2020 Г.

СТАНОВИЩЕ НА БЛС ПО ПРОЕКТИ НА НЗОК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НРД ЗА МД 2020-2022 Г И МЕТОДИКАТА ЗА РАБОТА В НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ОТ 16.11.2020 Г.

Становището можете да прочетете и ТУК
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)