СТАНОВИЩЕ НА УС НА НСОПЛБ ОТНОСНО ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОМЕНИ В УСТАВА НА БЛС

СТАНОВИЩЕ НА УС НА НСОПЛБ ОТНОСНО ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОМЕНИ В УСТАВА НА БЛС

Със становището на УС на НСОПЛБ относно предлаганите промени в Устава на БЛС можете да се запознаете тук:
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)