СЪЗДАВА СЕ НАЦИОНАЛЕН ЩАБ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОТЕСТИТЕ

СЪЗДАВА СЕ НАЦИОНАЛЕН ЩАБ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОТЕСТИТЕ

На срещата вчера (20.10.2010 г.) в КТ”Подкрепа” между Националните стачни комитети на КТ”Подкрепа” и КНСБ и Лекарския съюз се взе решение за създаване на Национален щаб за организиране на протестните действия в страната.
Протестните действия са провокирани от неадекватните и непоследователни действия на управляващите по отношение финансирането и евентуалната реформа в системата на здравеопазването.
Нарушава се правото на българските граждани за своевременен достъп до качествени здравни и медицински грижи. Нарушава се и трудовото законодателство за работещите в лечебните заведения.
Нашите искания са:
1. Да се осигури в момента адекватно финансиране на системата на здравеопазването.
2. Да се заплатят в срок от един месец сумите, които Националната здравноосигурителна каса дължи по извършените дейности.
3. Да се заплатят в срок от един месец сумите, които Министерство на здравеопазването дължи по извършени дейности.
4. Да се потърси обяснение и отговорност за незаплащането на лечебните заведения за извършените дейности от страна на Националната здравноосигурителна каса от представителите на Министерство на здравеопазването в Надзорния съвет на НЗОК.
5. Да се съобщи, в какви решения за определяне на делегирани бюджети и заплащане на лечебните заведения са участвали представители на Министерство на здравеопазването в Надзорния съвет на НЗОК и какво е било тяхното становище.
6. Да се осигури адекватен бюджет за системата на здравеопазването за 2011 година.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)