ТИПОВИ ДОГОВОРИ И ТИПОВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОГОВОР № РД-НС-01-4-13/29.04.2022 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НРД МЕЖДУ НЗОК И БЛС ЗА 2020-2022 Г.

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)