НРД 2020 - 2022

Национален рамков договор за медицинските дейности за 2020

АНЕКС КЪМ НРД ЗА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НЗОК И БЛС ЗА 2020...

С Анекса може да се запознаете в прикачения файл.

още

АНЕКС КЪМ НРД ЗА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НЗОК И БЛС ЗА 2020...

С Анекса може да се запознаете в прикачения файл.

още
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)