НРД 2020 - 2022

Национален рамков договор за медицинските дейности за 2020 - 2022

БЛС И НЗОК ПОДПИСАХА МЕТОДИКАТА, ПРЕДЛОЖЕНА ОТ СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

С Методиката може да се запознаете в прикачения файл

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)