УЧРЕДИ СЕ АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ”

УЧРЕДИ СЕ  АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ”

На 20 юни младите лекари – специализанти се събраха, за да учредят своя асоциация, в отговор на редица нерешени проблеми в регламента на техния статут. Повече от 50 участници от цялата страна станаха съучредители на Асоциацията. Председателят на БЛС д-р Цв.Райчинов гарантира подкрепата на съсловната организация и обеща пълно съдействие при решаване на възникналите въпроси.

Председател на организацията е д-р Даниела Петрова – специализант по нефрология във ВМА, нейн заместник е д-р Спартак Вълев от клиниката по химиотерапия към СБАЛО – ЕАД. За главен секретар беше избрана д-р Мария Анастасова, а Управителният съвет се състои от 7 човека.

БЛС подкрепи инициативата на специализантите и помогна за нейното правно, организационно и медийно реализиране.Повечето районни колегии на БЛС подкрепиха също учредителното събрание като командироваха за участие свои представители от страната.БЛС е единствената институция, която се отзова на нашето желание за диалог и ни помогна да реализираме проекта – каза д-р Милена Перухова при откриването на срещата.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)