УКАЗАНИЕ МЕЖДУ НЗОК И БЛС ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НРД ЗА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2О20-2022 Г., В ЧАСТТА "БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ"

УКАЗАНИЕ МЕЖДУ НЗОК И БЛС ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НРД ЗА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2О20-2022 Г., В ЧАСТТА "БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ТУК

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)