УПРАВИТЕЛЯТ НА НЗОК ИСКА ЕДНОЛИЧНО НАДЗОРА ДА РАЗПРЕДЕЛЯ СРЕДСТВАТА В БЮДЖЕТА

УПРАВИТЕЛЯТ НА НЗОК ИСКА ЕДНОЛИЧНО НАДЗОРА ДА РАЗПРЕДЕЛЯ СРЕДСТВАТА В БЮДЖЕТА

Съгласно параграф 1, ал. 2 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. неусвоените до 30 септември средства за здравноосигурителни плащания могат да се използват при условия и по ред, определени съвместно от НС на НЗОК и УС на БЛС, съответно БЗС.

Въпреки ясното законовото изискване проф. Петко Салчев заявява пред членовете на Надзорния съвет на 7 октомври, което е видно от стенограмата на заседанието следното:

До края на годината Надзорният съвет взима решения за преразпределение на средствата за какво ще стане, както си е по закон. Има две възможности, както винаги се е правило. Предлагаме на лечебните заведения да вземат авансово за януари, тъй като ние януари е декемврийското ни отчитане, за да могат да се покрият разходите през зимата. Другият вариант е – средствата се преразпределят по другите здравноосигурителни плащания, както си е по реда на закона. В МДД имаме очакван недостиг, при лекарите по дентална медицина също. Тъй че, ако останат средства, те ще бъдат разпределени с решение на Надзора“.

Казаното от проф. Салчев е в нарушение на Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. и повдига въпроса еднолично ли Надзора на НЗОК ще преразпределя средствата, игнорирайки договорните партньори БЛС и БЗС. Подобно поведение нарушава законодателството на страната и е опит за еднолично налагане на решения,които са в ущърб на колегите лекари.

Български лекарски съюз категорично се противопоставя на опита за незаконно използване на средствата на здравноосигурените лица.

Параграф 1, ал. 2 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г.
Стенограмата от заседанието на 07.10. 2021 г. на НС на НЗОК можете да прочетете тукSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)