УС НА ДРУЖЕСТВОТО НА СОФИЙСКИТЕ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ ПОДКРЕПЯ РЕШЕНИЕТО НА УС НА БЛС ПОДКРЕПЯЩО СПРАВЕДЛИВИТЕ ИСКАНИЯ НА КОЛЕГИТЕ РАБОТЕЩИ В РЗОК И НЗОК

УС НА ДРУЖЕСТВОТО НА СОФИЙСКИТЕ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ ПОДКРЕПЯ РЕШЕНИЕТО НА УС НА БЛС ПОДКРЕПЯЩО СПРАВЕДЛИВИТЕ ИСКАНИЯ НА КОЛЕГИТЕ РАБОТЕЩИ В РЗОК И НЗОК

ПИСМО за ПОДКРЕПА 

от: УС на Дружеството на софийските общопрактикуващи лекари 

Уважаеми колеги, 

Управителният съвет на Дружеството на софийските общопрактикуващи лекари подкрепя решението на УС на БЛС подкрепящо справедливите искания на колегите работещи в РЗОК и НЗОК. 

Считаме, че за осигуряването на безпроблемната работа в условията на новите изисквания на здравно-осигурителната система в Р. България е необходимо и адекватно финансиране и оптимизиране на работата на служителите в РЗОК/НЗОК.

ПИСМО за ПОДКРЕПА от УС на Дружеството на софийските общопрактикуващи лекариSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)