В БЛС НЯМА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СТРАНА НА ЗДРАВНО МИНИСТЕРСТВО ЗА ГРАТИСЕН ПЕРИОД, ПРЕЗ КОЙТО ДА ВАЖАТ И ХАРТИЕНАТА И ЕЛЕКТРОННАТА РЕЦЕПТА

В БЛС НЯМА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СТРАНА НА ЗДРАВНО МИНИСТЕРСТВО ЗА ГРАТИСЕН ПЕРИОД, ПРЕЗ КОЙТО ДА ВАЖАТ И ХАРТИЕНАТА И ЕЛЕКТРОННАТА РЕЦЕПТА

Във връзка с отправени запитвания към Български лекарски съюз и разпространяването в публичното пространство на некоректна информация, заявяваме следното: В рамките на вчерашната среща и до този момент в БЛС не са постъпвали предложения от страна на Министерство на здравеопазването за гратисен период, през който да важат и електронните и хартиените рецепти. Предложението, което БЛС категорично отказа в рамките на срещата на 07.11.(вторник) в здравно министерство е лекарите в България паралелно с всяка електронна рецепта, да издават и обикновена хартиена рецепта с пояснения за фармацевта.
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)