ВЕЧЕ ЩЕ ПЛАЩАТ ЗА СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ

ВЕЧЕ ЩЕ ПЛАЩАТ ЗА СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ

СИЛВИЯ ГУРМЕВА
120 лв. ще получават лечебните заведения, които изготвят съдебномедицински експертизи. Парите, които ще се плащат от органа, направил искането за аутопсията, ще компенсират разходите за консумативи.
Министерството на правосъдието публикува вчера проектонаредба, която ще отмени досегашната, ако бъде приета от парламента.
В момента няма регламент, който да определи сумата, която се дължи за изготвяне на експертизи.
„В повечето градове в страната болниците не получават пари за разходи", обясни шефът на Съдебна медицина във Варна Вилиан Доков. Новата наредба предвижда да се плащат и по 1 лв. на км за транспорт, свързан с експертизите. Сега това се прави безплатно от „Спешна помощ", уточниха медици.
30 лв. пък е заложено да получават за разходи болниците, които изготвят съдебнопсихиатрични и съдебнопсихологични експертизи.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)