ВНИМАНИЕ - НЕРЕДОВНИ КОЛЕГИИ!

ВНИМАНИЕ - НЕРЕДОВНИ КОЛЕГИИ!

Благодарим на колегите, които вече преведоха отчисленията си за членски внок към УС на БЛС! Все още обаче има РЛК, НЕИЗРЯДНИ в отчисленията за членски внос за УС на БЛС, с което нарушават Устава на БЛС.
Новата справка за нередовните колегии можете да видите тук:
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)