ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА БЛС ТРЯБВА ДА АКТУАЛИЗИРАТ ДАННИТЕ СИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР!

ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА БЛС ТРЯБВА ДА АКТУАЛИЗИРАТ ДАННИТЕ СИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с въвеждането от 15 октомври в експлоатация на Информационната система за контрол на медицинската експертиза и предстоящото въвеждане на електронна рецепта от 1 януари 2021г., Напомняме: Всички членове на БЛС да актуализират своите данни в Националния регистър на БЛС: специалност, допълнителни квалификации.

Всички модули на бъдещата НЗИС ще изпращат запитване в реално време до Националния регистър на БЛС за верификация на лекаря, неговата специалност и допълнителни квалификации, на принципа ДА/НЕ. При проверката няма да бъдат изисквани и съответно предоставяни чувствителни лични данни.

Непълните данни могат да доведат до невъзможност да изпълнявате служебните си задължения.

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ
/Председател на БЛС /
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)