ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА БЛС ТРЯБВА ДА ВЪВЕДАТ СВОИТЕ ПЪЛНИ И АКТУАЛНИ ДАННИ В РЕГИСТЪРА НА БЛС

ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА БЛС ТРЯБВА ДА ВЪВЕДАТ СВОИТЕ ПЪЛНИ И АКТУАЛНИ ДАННИ В РЕГИСТЪРА НА БЛС

Уважаеми колеги,

Във връзка с оптимизацията на Националния регистър на Съсловната организация, Ви уведомяваме:

Изискванията за сигурност и контролите за достъп, заложени в новата платформа на Националния регистър, позволяват издаване на удостоверения само при пълни и актуални данни на съответния лекар.

Затова е наложително да въведете актуализираните данни на Вас и/или тези на работещите при Вас(в лечебни заведения) лекари в Регионалната лекарска колегия или чрез следните стъпки:

1. Акуратно попълване на всички данни в excel таблица (в прикачен файл), която съдържа необходимите атрибути за създаване на пълноценен профил на отделния лекар.

2. Прикачване на същата таблица в защитения сървър (sharepoint) на БЛС на следния линк:

https://blsbg-my.sharepoint.com/:f:/p/bulgarianmedicalassociation/EiljPPJs32ZMqTWa2ZaRHq8BS22R8VB4kVO_oVh4a0dwYg

3. След получване на попълнената таблица, администратор от БЛС ще попълни профилите на лекарите с актуалните данни, като всеки лекар ще получи известие на електронния си адрес за верификация на профила и неговата активация.

Лице за контакт: Димитър Димитров; тел: 0899906664

С уважение,

Д-р Иван Маджаров

/Председател на БЛС/

Таблицата може да намерите тукCode Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)