ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ ЕАД РЕОРГАНИЗИРА ДЕЙНОСТТА СИ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19

ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ ЕАД РЕОРГАНИЗИРА ДЕЙНОСТТА СИ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19

Със заповед на д-р Данчо Пенчев- директор на СРЗИ от днес (12.03.2020 г) се реорганизира дейността на Втора МБАЛ-София ЕАД. Ето нейното съдържание:

На основание чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето, във връзка с чл. 10 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции и във връзка с разпространението на епидемията от новия коронавирус, обявена от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването COVID-19

НАРЕЖДАМ:

Считано от 12.03.2020 г. преустановявам временно рутинната лечебно-диагностична дейност на Втора МБАЛ-София ЕАД.

Лечебното заведение следва да реорганизира дейността си и да започне прием и лечение на пациенти с вероятна коронавирус COVID-19 инфекция, при стриктно спазване на мерките за контрол на инфекциите.

При необходимост, в зависимост от развитието на епидемичната ситуация, мерките ще бъдат променени.

Заповедта можете да прочетете ТУК
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)