ВЪЗОБНОВЕНИ ПРЕГОВОРИ?

ВЪЗОБНОВЕНИ ПРЕГОВОРИ?

www.nhif.bg
Днес, 8 декември т.г., УС на НЗОК, БЛС и БЗС възобновиха диалога за подписване на НРД. Решението беше взето след среща на премиера Бойко Борисов с министъра на здравеопазването - д-р Божидар Нанев, зам. - председателя на Парламента - д-р Лъчезар Иванов, и председателя на БЛС - д-р Цветан Райчинов. Целта на възобновените преговори е подписването на Анекс към НРД. Сключването на нов рамков договор за 2010 г. на този етап е невъзможно, тъй като сроковете за подписването му изтекоха според сега действащите закони. В Анекса към НРД за следващата година ще залегнат всички правила, които са договорени до момента от управителните съвети на съсловните организации на лекарите и зъболекарите с НЗОК.
Осигуряването на директен достъп до педиатър за децата през 2010 г. предвиждат част от договорените промени. За прекия достъп до педиатър през следващата година са заложени допълнително 4 млн. лв. от бюджета на Здравната каса. Средствата, които реално са осигурени за извънболнична специализирана помощ през следващата година, стават 158 млн. лв. или с 3.2 млн. лв. повече, отколкото през тази. Така се осигуряват повече направления за прегледи в сравнение с 2009 г. Промяна в цените, по които НЗОК ще плаща на специалистите не се предвиждат.
Децата са приоритет в осигуряването на медицински услуги и при първичната извънболнична помощ. През следващата година се увеличава цената на профилактичния преглед на лицата до 18 – годишна възраст от 5.30 на 7.70 лв. Целта е да се засили вниманието на общопрактикуващите лекари върху здравето на децата.
Основната част от промените в работата на Здравната каса за 2010 г. ще са насочени в болничната помощ. Целта е да се осигури по-качествени услуги за пациентите и по-ефективно изразходване на средствата в тази сфера. Затова през следващата година всяка болница, която иска да сключи договор със Здравната каса, ще трябва да осигурява 24 часа в денонощието възможност за прием на пациентите до друго лечебно заведение. През следващата година се увеличават цените на 32 клинични пътеки.
През 2010 година акредитацията отпада като задължително изискване за сключване на договор със Здравната каса. Новите правила на работа ще влязат в сила от началото на следващата година.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)