ВЪЗСТАНОВЯВАТ ПЛАНОВИТЕ ОПЕРАЦИИ В СТОЛИЦАТА

ВЪЗСТАНОВЯВАТ ПЛАНОВИТЕ ОПЕРАЦИИ В СТОЛИЦАТА

Възстановяват плановата оперативна дейност на територията на София-град. Това става със заповед на директора на Столичната регионална здравна инспекция д-р Данчо Пенчев.

Заповедта влиза в сила от 19 април.

Целия материал може да видите тук

Заповед РД-01-167/ 19.04.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-97/05.03.2021 г.SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)