ЗАПОЧВА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „СТЕНТ ЗА ЖИВОТ”

ЗАПОЧВА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „СТЕНТ ЗА ЖИВОТ”

ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР СЛЕДИ ИНВАЗИВНИТЕ КАРДИОЛОЗИ
Днешният ден се отбелязва като Световен ден на сърцето и по този повод Българското дружество по интервенционална кардиология обяви пред медиите началото на общонационална кампания под мотото „Стент за живот”. Целта е да се научат хората да разпознават симптомите при инфаркт, да се подобри достъпът на пациентите до лечебните заведения с инвазивна кардиология и по този начин да се помогне за намаляване на високата смъртност, която е около 60% от общата смъртност у нас.За профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания, за рисковите фактори и повишаването на здравната култура на населението ще бъдат организирани различни информационни събития, ще има и множество материали, а амбицията на инвазивните кардиолози е това обучение да достигне до всеки дом.
Програмата беше представена от проф. д-р Асен Гудев, от националния консултант по инвазивна кардиология доц. д-р Божидар Финков, националният координатор на програма „Стент за живот” проф. д-р Юлия Джоргова и бъдещият председател на Дружеството на кардиолозите доц. д-р Иво Петров.
Поводът беше използван и за представяне на новия електронен регистър, в който ще се вписват всички процедури по инвазивна кардиология. Идеята е на МЗ и регистърът има задължителен характер още от 1 ноември. Министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов обяви, че информация в него ще подават 36 лечебни заведения, в които се извършва инвазивна кардиология. Данните ще съдържат името на лекаря, личните данни на пациента, информация за процедурата - планова или спешна, диагностична или терапевтична, начало и край на интервенцията. Те ще се попълват от специален оператор, а лекарите ще полагат универсален електронен подпис. Те ще го закупуват сами за около 50 лв., а болниците, които не попълват регистъра или го правят недобросъвестно, ще бъдат санкционирани от 500 до 2000 лв., може да се стигне и до отнемане на лиценза за извършване на дейността.
След завършилата преди това среща на министър Константинов с директорите на болници, в които се прилага инвазивна методика, стана ясно, че доста от болниците вече имат такъв собствен регистър и не знаят как ще се процедира в бъдеще, за да се напаснат към новите изисквания. Министърът отказа да назове фирмата, изготвила системата на регистъра, както и сумата, която е платена за това.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)