Здравни чиновници си докарват хилядарки от комисии

Здравни чиновници си докарват хилядарки от комисии

Променят начина на оценяване заради раздаваните „хонорари”
Служители от здравното министерство са взели между 25 000 и 50 000 лв. за участие в процедури по акредитация на лечебните заведения. Парите са получавани за период от 3 години под формата на хонорари от бюджетите на болници, центрове и др. "Ще променим начина на акредитация и тя няма да изисква договор със здравната каса", каза заместник здравният министър д-р Валерий Митрев.
Служители от Министерството на здравеопазването (МЗ) са взели между 25 000 лв. и 50 000 лв. за участие в процедури по акредитация на лечебните заведения. Парите са получавани в период от 3 години под формата на хонорари от бюджетите на болници, центрове и лаборатории. Това съобщи пред “Труд” д-р Георги Тодоров от Русе, който по Закона за достъп до обществена информация получил финансови отчети за работата на оценяващите органи. Докторът е специалист по клинична лаборатория, работил е по проекти на СЗО и на университета в Кеймбридж.
Наша проверка показа, че членовете на Акредитационния съвет (АС) с председател доц. Красимир Гигов (бившият главен секретар на МЗ) и Звеното за административно-техническо обслужване (с шеф Таня Накева) са вземали въпросните възнаграждения. Информацията бе потвърдена и от ръководството на МЗ. Механизмът за тези доходи обаче е съвсем законен. Според правила за разпределение на средствата от акредитационни процедури (виж последните 2 факсимилета) доц. Красимир Гигов като шеф на АС е получавал по 80 лв. на процедура за оценка на лечебно заведение. Според анализ на МЗ пък от 2006 до 2008 г. вкл. са акредитирани 618 лечебни заведения (152 многопрофилни болници, 69 специализирани, 63 ДКЦ, 133 медицински центъра, 78 лаборатории и др.). Следователно за всички тях доц. Гигов е взел около 50 000 лв. “Присъствал съм на почти всички заседания на АС”, потвърди вчера Гигов, запитан дали се е разписал срещу 50 000 лв. И добави: “Но какви суми съм получил, не мога да ви кажа с точност. Трябва да се видят документите.” Освен тези доходи Гигов е прибирал и заплата от МЗ като главен секретар, но и от “Св. Екатерина” като шеф на борда на директорите й.
На Таня Накева, председател на техническото звено (то оформяло документацията по предстоящата акредитация) за всичките 618 акредитации й се полагат над 30 000 лв. (по 50 лв. на проведена акредитационна процедура). Тя не беше открита за коментар. За работата си като членове на техническото звено останалите 7 експерти са получили над 173 000 лв. за три години или близо по 25 000 лв. на човек, добави д-р Тодоров.
Хонорарите на тези здравни чиновници са идвали от бюджета на лечебните заведения. Те са били задължени чрез договор с МЗ да си платят за акредитацията. Болниците, центровете и лабораториите покривали също пътните, дневните и нощувките на оценителите.
“Ще променим начина на акредитация и тя ще отпадне като изискване за договор със здравната каса”, каза зам. здравният министър д-р Валерий Митрев . И добави, че от догодина оценяването ще поеме новата Изпълнителна агенция за медицински одит, акредитация и административен контрол.
Срещу сегашния начин на акредитация се обяви и националният консултант по клинична лаборатория проф. Добрин Свинаров, а и омбудсманът Гиньо Ганев.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)