ЗОВ ЗА ПОМОЩ

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

Медицинският фелдшер Росен Костадинов Дросев, на 42 години, от гр. Търговище, се нуждае спешно от средства за операция на таза. Операцията се налага, заради тумор на таза /съмнение за метастази/, вследствие на тумор на мозъка. Необходимата сума е 4 500 лв. Колеги, помогнете на Росен Дросев! За целта е открита сметка в УниКредит Булбанк:
IBAN сметка – BG40UNCR75271099704625
BIC - UNCRBGSF
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)