%
Алиант Застрахователен Брокер (Alliant)

Алиант Застрахователен Брокер (Alliant)

Алиант Застрахователен Брокер (Alliant) с преференциални условия за застраховане на лекари

Алиант Застрахователен Брокер предлага преференциални условия за застраховане на членовете на Български лекарски съюз.

Брокерът има специални предложения за лекари в следните направления:

  • Автомобилно застраховане
  • Имуществено застраховане
  • Злополика и заболяване
  • Туристически застраховки
  • Други застрахователни продукти

*Част от преференциалните условия на Алиант Застрахователен Брокер може да видите в прикачения файл по-долу.

**За повече информация или запитване за застраховка, различна от включените в прикачения файл, можете да се свържете с наш представител чрез данните за контакт.

Алиант Застрахователен Брокер е застрахователен посредник, вписан в публичния регистър на Комисия за финансов надзор. Предлагаме широка гама от застрахователни продукти и услуги по управление на застрахователни програми за предприятия, държавни органи, организации и частни лица. Партнираме с множество застрахователи и презастрахователи в страната и в чужбина, които оценяваме въз основа на кредитния им рейтинг, качеството на презастрахователните им договори и възможността им да предоставят покритие на рисковите експозиции на нашите клиенти в дългосрочен план.

Корпоративната мисия и визия на Алиант Застрахователен Брокер са изцяло фокусирани върху това да предоставят най-доброто възможно клиентско изживяване, най-иновативните продукти, най-доброто обслужване и консултиране, когато застраховате с нас. 

За повече информация и въпроси:   

Мария Ангелова

Телефон: (02) 417.3672

Emailbenefits@alliant.bgoffice@alliant.bg

Websitealliant.bg

Преференциални условия на Алиант Застрахователен Брокер
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)