БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС

ДО

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ –

СТОЛИЧНА КОЛЕГИЯ

КОПИЕ:

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ –

КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

КОПИЕ:

Г-Н ГЕОРГИ МИНДОВ –

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО

НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н А Д Р Е С

от Сергей Михайлов Комитски,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

живеем в сложно и динамично време, изпълнено със здравни, социални и политически предизвикателства. В този труднопредвидим и динамичен житейски поток е събитие да откриеш уравновесения, професионално издържан и мъдър човек, от който зависи физическото и психическо здраве на много пациенти.

За мен, един от тези достопочтени хора е доктор Марияна Любенова Димитрова – общопрактикуващ лекар в Медицински център „Пансанус“, София – ул. „Одрин“ 95.

От 29 юни 2005 година съм в пациентския й списък. За тези шестнадесет години съм волен и неволен свидетел на нейния изключителен професионализъм, човеколюбие, всеотдайност и добронамереност. Дори в най-драматичните здравни ситуации у нас, като спин-пандемията, птичия и свински грип, ковид-пандемията и т. н., д-р Димитрова неизменно е на своя здравен пост. Изпълнена винаги с жизненост, добронамереност и позитивизъм. Т. е. тя с пълна сила покрива представата ми за идеалния лекар, положил Хипократова клетва.

Дами и господа, споделям с Вас впечатленията си от д-р Димитрова, защото настръхналото ни битие се нуждае именно от такива добродетелни люде, които да гарантират неговия баланс и бъдещност.

Аплодисменти, достойни български лекари, за вас и вашето богоугодно дело, и за вашия прекрасен колега д-р Марияна Димитрова!

6 август 2021, София С почит и доверие: Сергей Комитски
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)