БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО КЪМ ЕКИПА НА МБАЛ ПАЗАРДЖИК

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО КЪМ ЕКИПА НА МБАЛ ПАЗАРДЖИК

О МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ДО ДИРЕКТОРА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНА КАСА

До ДИРЕКТОРА НА МБАЛ ПАЗАРДЖИК

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

от Мирослав Стефанов Тодоров с адрес гр.Пазарджик, ул.“Иван Батаклиев“ 12, вх.А, ап.13, ет.4.

В момента лежа във хирургическото отделение към МБАЛ Пазарджик,

след претърпяна сложна операция. Съвсем естествено ме спохождат философски мисли за живота. Сетих се за мисълта на великия римски философ, писател и държавник Сенека:

“ Глупаво е да правиш планове за целия си живот, след като не си господар дори на утрешния ден “. Както и това, че утрешния ден не обещан на никого, бил той млад или стар, беден или богат.

Днес съм жив благодарение на професионалната работа на хирургическия екип на д-р Георги Стоилов, д-р Муса Дурльов,  д-р Фардин Фаридин и другите специалисти, на които имената не зная.

На лекарите с любов, признателност и поклон! С настоящето писмо искам да изкажа своята благодарност на Началник отделение д-р Георги Стоилов, специалист Хирургия, лекарите от неговия екип д-р Муса Дурльов, д-р Фардин Фаридин и другите специалисти, на които имената не зная от „МБАЛ - Пазарджик” и целия медицински персонал - лекари, медицински сестри и санитари от хирургическото отделение на окръжната болница.

Огромно БЛАГОДАРЯ за професионализма и всеотдайността, които проявихте не само към мен, но и продължавате да проявявате към всички ваши пациенти. Хубавите думи, които искам да изкажа за Вас бледнеят пред неуморният денонощен труд и грижите, които полагате ежеминутно за Вашите болни! Днес, във времето в което живеем, повече от всякога хората имат нужда от такива като Вас, защото вие сте лицата на надеждата, подкрепата, вярата и спасението!

Вие, които непрекъснато се изправяте срещу болестта, болката и смъртта, смело, самоотвержено и с всички сили се борите за живота и здравето на всеки болен, независимо от рисковете, на които сте изложени.

Вие доказахте, че Вашата професия е не просто работа, но и мисия за опазване на най ценното – човешкия живот.

С настоящето писмо изказвам сърдечна благодарност за проявените грижи и отношение към мен от целия медицински персонал на хирургическото отделение към МБАЛ Пазарджик и неговия Управител д-р Красимир Темнилов.

Знанията, богатият опит и човещината, които излъчваше д-р Георги Стоилов и целия медицински екип, можем да определим с една единствена дума – отдаденост в професията си. За всичко това не е достатъчно само да си лекар, а да имаш голямо човешко сърце. Всяка болница, която има подобен сплотен екип от блестящи, сърдечни и отговорни към работата си лекари, сестри и медицински персонал, ТРЯБВА ДА СЕ ГОРДЕЕ С ТЯХ! Искрено се надявам в системата на здравеопазването да има все повече такива достойни и етични лекари и обслужващ персонал! От все сърце пожелавам на д-р Стоилов и целият медицински екип здраве, благополучие и успех в благородното дело, на което сте се посветили, за високо обществено признание и подкрепа! Благодаря не стига за вашето старание! Поклон пред безграничната ви доброта, поклон пред най-святото призвание мрака да превръщате във светлина. Думите не стигат за вашето старание да търсите за всяка болка най-добрия лек. Най-топлото, най-истинско признание: искрата в очите на спасен човек. 

Сърдечна благодарност към лекарите с големи сърца.

07.06.2024г. 

С огромно уважение и почит :

гр.Пазарджик Мирослав Стефанов Тодоров
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)