БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ: ПАЗЕТЕ МЕДИЦИТЕ! СПРЕТЕ АГРЕСИЯТА!

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ: ПАЗЕТЕ МЕДИЦИТЕ!  СПРЕТЕ АГРЕСИЯТА!

Български лекарски съюз изразява безусловната си подкрепа към целия екип на спешния център в гр. Казанлък и д-р Садет Нури, както и към дежурните медици във филиала на ЦСМП гр. Гоце Делчев, които са поредните жертви на вербална агресия от страна на пациенти и техните близки.

Д-р Нури  е била  подложена на обиди и подигравки от страна на жена, потърсила помощ в спешното отделение.

Във ФСМП-Гоце Делчев  26-годишен мъж е  е проявил вербална агресия към медицинско лице и е отправял заплахи и закани и към полицейските служители, пристигнало на мястото. 

Езикът на омразата, пороят от обидни думи, подигравателното отношение и унижението оставят дълбоки следи и дълго време не могат да бъдат изтрити от паметта. Българските медици не заслужават подобно отношение!

Съсловната организация категорично се противопоставя срещу всякаква форма на агресия и се ангажира с юридическа защита на всеки лекар, който е подложен на  вербална или физическа агресия.

През месец септември Български лекарски съюз ще рестартира Националната кампания срещу насилието над медици #ПребориГнева с редица практически обучения на лекари от цялата страна за това как да се справят с агресивни пациенти. А на имейл blsus@blsbg.com могат да бъдат подавани сигнали за агресия над медици. Те ще бъдат незабавно предавани към Главния прокурор, съгласно подписаното споразумение между БЛС, МЗ и Прокуратура на Р България.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)