БЛС И НЗОК ПОДПИСАХА АНЕКСА КЪМ НРД 2020-2022, ПОЗИЦИЯТА НА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ОБАЧЕ ОСТАВА НЕПРОМЕНЕНА

БЛС И НЗОК ПОДПИСАХА АНЕКСА КЪМ НРД 2020-2022, ПОЗИЦИЯТА НА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ОБАЧЕ ОСТАВА НЕПРОМЕНЕНА

НЗОК и БЛС подписаха Анекса към НРД 2020-2022. Това стана ясно на брифинг след съвместно заседание между УС на БЛС и НС на Касата, свикано по инициатива на служебния министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев.

С документа се регламентира увеличение на цените на клиничните пътеки в болнична помощ с 8%, а в медико-диагностичната дейност с 18%. То влиза в сила от 1 септември и ще бъде устойчиво и за следващата година.

В Анекса беше разписано още, че след приемането на нов бюджет и след като бъдат договорени новите цени за ПИМП и СИМП, то те задължително ще влязат в сила със задна дата от 01.01.2023 година.

„Това, което направихме днес, е да приключим успешно финансовата година. Най-важното е, че медиците ще получат парите, които им се полагат“, каза председателят на БЛС д-р Иван Маджаров.

И добави: „Всички се обединихме днес, че икономия ще има и тя ще бъде разпределена по предложената от нас Методика.”

Председателят на БЛС обаче подчерта, че в предложението на НЗОК за следващия рамков договор се съдържат много неприемливи за БЛС неща.

“Въпреки постигнатата договореност, на фона на постъпилите предложения от страна на НЗОК за НРД 2023-2025, позицията на Лекарския съюз по отношение на преговорния процес по предстоящия Рамков договор и исканите оставки остава непроменена”, завърши д-р Маджаров.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)