БЛС СТОИ ЗАД БЪЛГАРСКИТЕ ЛЕКАРИ

БЛС СТОИ ЗАД БЪЛГАРСКИТЕ ЛЕКАРИ

ПОЗИЦИЯ НА УС НА БЛС

УС на БЛС подкрепя позицията на Столична лекарска колегия и застава зад колегите си от цялата страна!

Неслучайно преди два дни Съсловната организация излезе с позиция, в която категорично се противопостави на опитите за административен тормоз от страна на НЗОК над лечебни заведения, ангажирани активно с лечението на пациенти с Covid-19.

През изминалата трудна и тежка година БЛС многократно алармира за некоректното, арогантно и бюрократично отношение от страна на НЗОК. Позицията на столичните лекари само потвърждава казаното от УС на БЛС преди ден.

БЛС е категоричен: Съсловната организация стои зад интересите на българските лекари и ще отстоява техните права! Няма да се съгласим финансирането на лечебните заведения да бъде спряно, няма да се съгласим да бъдат връщани средства, дадени за оцеляването им! Подобно отношение към лечебните заведения може да доведе до масови протести на медици в цялата страна.

УС на БЛС
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)