ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  

С голямо уважение отправям най-искрените си поздравления по случай 7-ми април – Световния ден на здравето и професионален празник на всички заети в сектора!

Дълбок поклон пред Вашата човешка и професионална всеотдайност!

Във времена на изпитания и трудности за пореден път доказахме с непоколебима решителност, че сме упование не само за нашите пациенти, но и за цялото общество. С неуморен и високоспециализиран труд, с компетентност и всеотдайни грижи, доказахме, че сме стожери на най-ценното благо – човешкия живот.

Благодаря Ви, колеги, че с всекидневните си усилия и работа затвърждавате доверието към медицинската професия и повишавате авторитета на цялото съсловие!

СКЪПИ КОЛЕГИ,

Пожелавам Ви здраве и сили, за да продължаваме да следваме своето призвавание – благородната професия, която сме избрали! Не спирайте да дарявате надежда на онези, които имат нужда от нея. И нека търпението и грижата към хората никога да не ни напускат!

ДРАГИ ПРИЯТЕЛИ,

Ще си позволя и тази година да споделя с Вас думите на един голям български актьор и режисьор – Мариус Куркински. Думи, които днес носят още по-дълбок смисъл: „Сега е времето да прибавим към човешкото - още човешко, към добротата - още доброта, към смелостта- още смелост, към обичта – още обич!“

Пожелавам Ви здраве, сили и кураж!

С уважение,

Д-р Иван Маджаров

/Председател на БЛС/
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)