Д-р СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ ПРИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА НОВ ЗДРАВЕН МИНИСТЪР

Д-р СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ ПРИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА НОВ ЗДРАВЕН МИНИСТЪР

От сайта на БЛС не върви да представяме д-р Ст. Константинов. Предлагаме част от написаното днес в повечето всекидневници – една мозайка, която вдъхва надежда за безнадеждната реформа...Иначе – от БЛС пожелания за здраве и успех!
По-интересните извадки можете да прочетете [тук:](</images/Documents/dr konstantinov_ new minister.doc>)
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)