ДЕЛЕГАТИТЕ ИЗБРАХА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР И ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА УС НА БЛС

ДЕЛЕГАТИТЕ ИЗБРАХА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР И ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА УС НА БЛС

Делегатите на 72-рия Отчетно-изборен Събор на БЛС избраха д-р Валентин Пеев за главен секретар на Съсловната организация. За зам.-председатели делегатите избраха д-р Николай Брънзалов и доц. Христо Шивачев. 

Новият управителен съвет на БЛС е в състав: д-р Ваня Добрева, д-р Николай Колев, д-р Гергана Николова, д-р Валери Веселинов, д-р Росен Айков, доц. Стоян Сопотенски, д-р Йордан Гечев,, д-р Иво Парунов, д-р Жанина Калинкова, проф. Милена Станева и проф. Огнян Хаджийски.

 Предстои избор на председатели и членове на Контролната комисията и Комисията по професионална етика.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)