ДНЕС СЕ НАВЪРШВАТ 33 ГОДИНИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ДНЕС СЕ НАВЪРШВАТ 33 ГОДИНИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

На 13 януари 1990 г. група ентусиасти възстановят Българския лекарски съюз. Още след демократичните промени през 1989 г. започва постепенното обединяване на гилдията, създават се самостоятелни 28 регионални дружества. В началото на 1990 г. БЛС е възстановен и проф. Д-р Иван Киров е първият избран лидер на 27-ия Възстановителен събор.

Тази година честваме и 122 години от основаването на съсловната организация. Българският лекарски съюз е създаден през 1901 г. и е втората професионална организация на лекарите в света, след английската. Задачата на организацията в началото била да защитава интересите на лекарското съсловие и да определя техните хонорари. Първият председател на БЛС е д-р Димитър Моллов.

Днес в БЛС членуват над 33 хиляди лекари. Българският лекарски съюз продължава да отстоява интересите на съсловието, които са интереси и на цялото общество.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)