ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ ОТ БР. 04/2022 г. НА В-К „QUO VADIS“

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ ОТ БР. 04/2022 г. НА В-К „QUO VADIS“

На фокус в броя е кадровият дефицит в здравеопазването – моментно състояние и перспективи. Разглеждаме проблема не през обичайната цифра брой лекари на глава от населението, а на база възрастов срез в професията към февруари 2022 г. Данните коментираме с председателя на БЛС д-р Иван Маджаров.

Д-р Юлия Ступина ни гостува в рубриката Новите Хипократи и разказва какво е да милееш за две родини – Украйна и България.

COVID-19 продължава да съпътства живота ни – интервю с д-р Мирослав Георгиев от СБАЛАГ „Майчин дом“ за психологичните аспекти на пост КОВИД, влиянието на вируса при майчиното и детското здравеопазване.

Молекулярният медик Божидар-Адриан Стефанов от ZTE Zurich разказва за нова, революционна технология за подкожен клетъчен имплант, разработван за лечение на метаболитни заболявания с перспективи за по-широка употреба. 

В-к “Quo Vadis” е наследник на изданието на БЛС „Летописи”, което има 100-годишна история. Месечникът третира актуалните проблеми на медицинското съсловие, отразява събития, свързани с болничната и извънболничната  помощ, включва анализи и интервюта. Публикува уникални материали за историята на медицината и лекарското съсловие.

Вестникът може да бъде намерен в централата на УС на БЛС, офисите на регионалните колегии и фирмите за разпространение на печата. Изданието е достъпно свободно онлайн без регистрация.

               N.B. Печатното издание ще бъде разпространено със закъснение поради проблема с Български пощи.

Електронно издание на брой 04/2022 г.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)