ЛЕКАРСКИ КОЛЕГИИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ИСКАТ ОСТАВКАТА НА УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК ПРОФ. ПЕТКО САЛЧЕВ

ЛЕКАРСКИ КОЛЕГИИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ИСКАТ ОСТАВКАТА НА УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК ПРОФ. ПЕТКО САЛЧЕВ

Осемнайсет Регионални лекарски колегии от страната поискаха оставката на председателя на НЗОК – проф. Петко Салчев. Те са: РЛК София, РЛК София – област, РЛК Бургас, РЛК Перник, РЛК Благоевград, РЛК Пловдив, РЛК Ямбол, РЛК Ст.Загора, РЛК Плевен, РЛК Кърджали, РЛК Пазарджик, РЛК Сливен, РЛК Варна, РЛК В.Търново, РЛК Добрич, РЛК Враца, РЛК Монтана и РЛК Хасково.

В централата на БЛС продължават да пристигат декларации, в които колегии от цялата страна настояват управителят на НЗОК да се оттегли от поста си.

Това е вторият път, в който редица Регионални лекарски колегии от страната искат оставката на проф. Салчев. Първият път беше през лятото, когато те покрепиха декларацията на Столичната лекарска колегия.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)