НРД 2019

Национален рамков договор за медицинските дейности за 2019

АНЕКС КЪМ НРД 2018

Договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2018 г. вижте тук...

още

УКАЗАНИЕ ОТ 11.03.2019 Г. МЕЖДУ НЗОК И БЛС ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НРД...

С УКАЗАНИЕТО ОТ 11.03.2019 Г. МЕЖДУ НЗОК И БЛС ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НРД ЗА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ 2018 Г. МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК...

още

УКАЗАНИЕ ОТ 03.04.2019 Г. МЕЖДУ НЗОК И БЛС ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НРД...

С УКАЗАНИЕТО ОТ 03.04.2019 Г. МЕЖДУ НЗОК И БЛС ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НРД ЗА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ 2018 Г. МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК...

още

НРД 2018 С ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ ОТ 2019 Г.

Договор за изменение и допълнение на НРД 2018 между НЗОК и БЛС от 27.12.2018 гтук НРД 2018с Договори за изменение и допълнение от2019тук Договор за изменение и допълнение на НРД 2018 между НЗОК и БЛС от 07.02.2019 г тук Договор за изменение и допълне...

още

АНЕКС КЪМ НРД 2018

Договор за изменение и допълнение на националния рамков договор за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2018 г. вижте тук:...

още

БЛС, НЗОК И МЗ ПОДПИСАХА АНЕКСА КЪМ НРД 2018

Българският лекарски съюз (БЛС), Надзорният съвет на НЗОК, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев и заместниците му Жени Начева и д-р Бойко Пенков подписаха Анекса към Националния рамков договор (НРД) 2018. Така новите параметри на медицинските...

още

ПРЕГОВОРИТЕ ПО НРД СТАРТИРАТ С УТВЪРДЕН ГРАФИК ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Уважаеми колеги, Преговорите по параметрите на НРД за 2019 г. стартират с вече утвърден график за болнична медицинска помощ. Заседанията на експертно ниво между договорните партньори БЛС и НЗОК ще започнат с първо заседание на 19 номември ( понеделни...

още
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)